Kovej, kovej kováříčku - šij, švadlenko šij! Tradiční řemesla dětskýma očima

Výstava
Na této interaktivní výstavě bude pro děti přichystáno více než desatero řemesel, které si budou moci vlastními silami vyzkoušet – například jako kováři ukovat podkovu, jako stavitelé budou z dřevěných a papírových kostek stavět dům, jako švadlenky ušijí sukni, jako pekaři upletou housku, perníkáři nazdobí perník nebo v muzejním krámku budou prodávat rozličné zboží, atd.
Termíny