Organized Insanity: Sam Fuller’s Forty Years as a War Filmmaker

Volný čas
Přednáška Marshy Gordon v angličtině (vstup volný). Žánrem, jenž se prolíná celou kariérou amerického producenta, režiséra a spisovatele Sama Fullera, je válečný film. Marsha Gordon působí jako filmová historička na North Carolina State University ve Spojených státech amerických. Do nedávna byla (spolu s Devinem Orgeronem) editorkou významného časopisu The Moving Image, vydávaného Asociací filmových archivářů (The Association of Moving Image Archivists). Knižně publikovala monografii Hollywood Ambitions: Celebrity in the Movie Age (2008), a jako editorka se spolupodílela na sborníku Learning with the Lights Off: A Reader in Educational Film (2012). Má vlastní pořad v National Public Radio a v současnosti chystá knihu o tématu války v tvorbě Sama Fullera.
Termíny