Dědictví

Divadlo
Tragikomický příběh o tom, co vše se může stát, je li touha po majetku silnější než zdravý rozum. Akční příběh vycházející z klasické Comedie dell´Arte. Bohatý hostinský Pantalone na sklonku života odkáže svůj hostinec svému neoblíbenému sluhovi Harlekýnovi, avšak ještě před tím jej stihne prohrát v kartách s námezdným žoldnéřem Kapitánem. Kdo ví co vzejde ze setkání vychytralosti a hrubé síly?
Termíny