Koncert pěveckého sboru Gymnázia L. Pika Plzeň z cyklu Zpíváme Vám pro radost

Hudba
Jako hosté vystoupí Kryštof Kohout a Jitka Dyková. Rovněž je pro Vás přichystáno překvapení – Sboreček GLP, složený ze žáků primy. Program sestavila a nastudovala sbormistryně Mgr. Miriam Sudková, Ph.D., na klavír doprovází MgA. Klára Gaierová.
Termíny