Obrazy ze sbírky Richard Adam Gallery

Výstava
Sbírka obrazů a kreseb Richard Adam Gallery je velmi rozsáhlá a zahrnuje, alespoň ve své hlavní části, výběr toho nejlepšího, co v českém malířství vzniklo za uplynulých přibližně třicet let. Tedy tvorbu generace 80. a 90. let 20. století, stejně jako obrazy, které vytvořili malíři nejmladší nulté generace 21. století. Tím ale záběr galerie zdaleka nekončí. V jejich sbírkách se nacházejí např. i rozsáhlé soubory slovenského a německého malířství a sochařství, stejně jako zajímavé ukázky z tvorby autorů některých jiných národností. Když tedy vezmeme v úvahu rozsah kolekce i generační různorodost uměleckých děl, nutně si musíme uvědomit řadu různých přístupů, které je možné aplikovat pro tvorbu koncepce výstavy. Aby tento potenciál byl využit, oslovuje Richard Adam Gallery externí kurátory a dává jim možnost vytvořit vlastní pojetí. To je o to zajímavější, že tito odborníci mohou vybrat nejen již někdy dříve představená díla, ale samozřejmě i rozsáhlý soubor obrazů a kreseb, které dosud nikdy presentovány nebyly.
Termíny