Přednáška Jesenické zámky: Jánský Vrch a Vodní tvrz

Volný čas

Jesenickým zámkům vratislavských biskupů, jejich historii, proměnám a významu pro současnost je zasvěcena další kapitola cyklu tematicky zaměřených přednášek Radost z poznání při obnově památek na Jesenicku. Ve čtvrtek 5. června 2014 v 17 hodin se opět setkáme s trojicí přednášejících - Evou Pulkrtovou, Bohumilou Tinzovou a Michaelou Neubauerovou. Do výstavního sálu Státního okresního archivu Jeseník srdečně zve Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci spolu se Státním okresním archivem v Jeseníku. Vstup je zdarma.


V obou předcházejících tématech přednáškového cyklu Radost z poznání při obnově památek na Jesenicku byli již představeni vratislavští biskupové. Zasloužili se o kolonizaci Jesenicka, upevnili zde svoji vládu a katolickou víru. Přispěli k rozkvětu jesenických měst i připojených vesnic, podporovali stavbu kostelů, klášterů, hospiců, umění... těžili z nerostného bohatství kraje. Bohatá naleziště vzácných kovů i železa je přitahovala natolik, že se ještě v 15. století po uklidnění situace po husitských válkách rozhodli v Javorníku na místě pobořeného strážního hradu vybudovat svoje velkolepé letní sídlo. Slibný vývoj v této oblasti ve 2. polovině 15. století přilákal na Jesenicko i bohaté důlní podnikatele Fuggery z Augsburgu, kteří se usadili v Jeseníku. V jedné době byl v Javorníku vystavěn hrad nazvaný Jánským Vrchem a v Jeseníku na místě starší pobořené tvrze nové opevněné sídlo. Cílem přednášky je poodhalit tajemství vzniku a stavebního vývoje obou staveb, sledovat jejich osud a proměnu v průběhu staletí, hledat jejich odkaz pro dnešní dobu. Přednášející se budou oběma stavbami zabývat opět z pohledu historika, archiváře a památkáře. V rámci přednášky budou vystaveny i cenné archiválie a  dokumentace k tématu.  


Kontakty:
  • Ing. Eva Pulkrtová, památkářka, 583 215 832, 777 477 097,  pulkrtova.eva@npu.cz
  • Vlastimil Staněk, pracovník vztahů k veřejnosti, tel.: 585 204 134, 725 718 061, stanek.vlastimil@npu.cz
Termíny