Život indiánů v pláních a prériích včera i dnes

Volný čas
Jaký je rozdíl mezi pláněmi a prériemi a jak se měnil život jejich původních obyvatel - indiánů - od minulosti k dnešku? Přednáška PhDr. Kateřiny Klápšťové (Národní muzeum v Praze, kurátorka amerických sbírek NM Náprstkova muzea)








Termíny