Evropský tyglík

Volný čas
Česko-srbsko-rakousko-polsko-slovinský poetický večer. Hudba: Vesna Cáceres & Sjarhej Šupa.
Termíny