Je důležitá rodinná nebo společná dovolená?

Volný čas
Zkušenosti a názory tazatelů, nejasnosti kolem organizace volného času rodiny či páru, včetně problémů s dospívajícími dětmi, které se někdy takovým akcím snaží vyhnout. Setkání s PhDr. Patricie Anzari, CSc., přední představitelkou transpersonální psychologie v ČR.
Termíny