Život plný námahy

Výstava
Beskydský venkov byl v minulosti místem nikdy nakončící práce, prostorem, kde člověk musel bojovat o každodenní přežití za vynaložení neskutečné fyzické námahy. Tento starý tradiční svět sice nenávratně zmizel, ale jako silná inspirace neustále ožívá v dílech beskydských a podbeskydských řezbářů i v dnešním přetechnizovaném 21. století. Dřevořezba odborně neškolených tvůrců zobrazující zaniklé jevy je spojnicí s minulostí, která dokáže v současnosti promlouvat k velkému množství lidí. Tato spojnice v podobě vyřezávaných především drobných plastik je v některých případech velmi realistická, mnohdy je naopak naivní, či příliš romantická, někdy vychází z vlastního poznání, jindy z přenesených nepoznaných vzpomínek. Ale ať je již pohled řezbářů na beskydský venkov jakýkoliv, přirozená krása dřeva spolu s tématem života horalů dokáží vyvolat pozitivní emoce, které jsou vždy velmi potřebné a důležité.








Termíny