Ateismus nebo víra

Volný čas
Jsou věřící zaměřeni spíš pravicově, levicově nebo jsou úplně apolitičtí? Jaký je jejich zájem o veřejný život a o dobrovolnou činnost ve srovnání s ateisty? Mohou bez problémů spolupracovat? Liší se od sebe vůbec v něčem?
Termíny