Helena Vondráčková

Hudba
Za doprovodu kapely Charlie Band pod vedením Charlieho Blažka.
Termíny