Milan Kohout - Poukazování ke kráse světa

Výstava
Výstava v Archivu výtvarného umění seznámí s Úplně novým a věčným kalendářem českým Milana Kohouta. Listy kalendáře tvoří soubor 400 drobných grafik, na nichž autor pracoval několik let a které zachycují převážně motivy krajiny středních a jižních Čech.
Termíny