Lidice (v) minulosti

Výstava
Výstava koncipovaná na základě sbírkového fondu Památníku Lidice prezentuje Lidice minulé, avšak stále žijící, a chtěla by přispět ke zhmotnění tradičního vyprávění o „starých“ Lidicích. Svým časovým záběrem pokrývá historii obce před jejím zánikem v červnu 1942. Autorky výstavy se opíraly o předměty a dokumenty uložené převážně v depozitáři Památníku Lidice. To umožňuje exkluzivní vhled do života obce, která se stala fenoménem boje proti nacismu a symbolem naděje a poválečné obnovy. Výstava jednak představuje původní vzhled obce a přibližuje život a práci na vesnici, jednak propojuje obec s konkrétními tvářemi a osobními příběhy. Je rozdělena do pěti sekcí, orientovaných na jednotlivé osoby – občany Lidic, kteří reprezentují určité skupiny této komunity v její každodennosti. Exponáty prokazatelně odkazující ke konkrétním osobám či rodinám je možné propojit se společenským postavením v obci a jejím životem, popisem lokality, jakož i individuálním osudem. Sbírkové předměty jsou vystaveny převážně v originálech, jen tam, kde to jejich povaha nedovoluje, jsou vytvořeny věrohodné kopie (např. u fotografií a dokumentů).
Termíny