Karel - člověk, který se stal papežem

Volný čas
První díl životopisného filmu. Polsko, 30. léta 20. století. 10 letý Karol Wojtyla má mnoho snů. Ale ty se jeden po druhém hroutí vlivem krutých událostí: smrt milované matky a bratra, vypuknutí války, pronásledování Židů. Tyto události poznamenají začátek Karlovy dlouhé cesty od dělníka přes básníka a učitele. Cestu, které jej nakonec dovede ke kněžství. V roce 1978 se stává člověkem, jak jsme jej poznávali my, člověkem, který tvořil dějiny.

Termíny