Seslání Ducha Svatého - Boží hod svatodušní

Volný čas
V neděli 8. června 2014 se uskuteční na Svatém Hostýně Seslání Ducha Svatého - Boží hod svatodušní. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny