Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca

Volný čas
V sobotu 7. června 2014 se uskuteční tradiční pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca. V 10.15 hodin se uskuteční hlavní mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Součastně se uskuteční 5. pouť zrakově postižených, kdy hlavní mše svatá bude v 11.30 hodin. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny