Šlechtický rod Loudonů

Volný čas
Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s Národním muzeem v Praze, Národním památkovým ústavem, s. p. o. - Územní památkovou správou v Kroměříži, Moravským zemským archivem v Brně, Vrbasovým muzeem ve Ždánicích, Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc a rodinou Loudonů zve na výstavu ŠLECHTICKÝ ROD LOUDONŮ, která se uskuteční v termínu 19. července až 31. srpna 2014 ve výstavních prostorách bystřického zámku. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v sobotu 19. července 2014 v 17.00 hodin ve svátečním sále bystřického zámku. Účast na vernisáži přislíbil JUDr. Ernst Gideon Loudon a Maximilian Loudon. Výstava bude otevřena Út - Ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Vstupné základní 20 Kč, snížené 10 Kč.

Termíny