14. pouť píšících křesťanů

Volný čas
V pondělí 9. června 2014 se na Svatý Hostýn uskuteční čtrnáctá pouť píšících křesťanů. Hlavní mše svatá začne v 10.15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Více informací na www.hostyn.cz

Termíny