Přehlídka dětských dechových hudeb

Volný čas
Koná se v amfiteátru Pod Bůdama

Termíny