M. Nostitz Quartet s klavíristou Borisem Krajným

Hudba
Program: Bedřich Smetana - Smyčcový kvartet č. 2 d moll, Antonín Dvořák - Klavírní kvintet A dur, op. 81, Johannes Brahms - Klavírní kvintet f moll, op. 34.
Termíny