Arcivévodská mše

Volný čas
Poslední mše, na které byl následník trůnu i s celou rodinou 3 týdny před odjezdem do Sarajeva. Mši celebruje strahovský opat představený řádu premonstrátů M. Pojezdný za účasti rytířského řádu sv. Václava.
Termíny