Občanská společnost a lidská práva ve východní střední Evropě

Kurzy, vzdělání, konference

Tématům, která jsou klíčová pro myšlení Václava Havla, je věnována německy psaná publikace s názvem Bürgerliche Gesellschaft und Menschenrechte im östlichen Mitteleuropa, připravená společně péčí Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Collegia Carolina v Mnichově.
Přispělo do ní celkem 14 autorů z Česka, Německa, Slovenska a Polska, z nichž se většina zúčastní prezentace knihy.

Diskuzi povedou editoři Robert Luft, Miloš Havelka a Stefan Zwicker

Debata bude probíhat v češtině a němčině, překlad z němčiny zajištěn.

Těšíme se na Vás v Knihovně Václava Havla.

Termíny