Erik Šille - Pieta z cukrové vaty

Výstava
Výtvarná fascinace Erika Šilleho už od jeho raných prací čerpá energii ze zdrojů, které nebyly celkem běžné pro médium malby, ale i díky Šilleho výtvarným aktivitám se v současné slovenské malbě poměrně dobře udomácnily. To, že si Erik Šille rafinovaně přivlastňuje výrazové prostředky, objekty, postupy a témata patřící k takzvané konzumní kultuře, pop kultuře, či vizualitě elektronických médií, je v početných textech věnovaných jeho práci jednoznačně identifikovaný atribut jeho individuálního výtvarného jazyka. Na Šilleho plátnech bez velkých problémů rozeznáváme prvky, které jsou vlastní divoké a bujaré vizualitě současnosti- komixu, animovaného filmu, internetu a počítačovým hrám, street artu, grafitti, tetování, obalovému grafickému designu, ikonografii reklamního a zábavného průmyslu, nebo politické propagandy, až po design sériově vyráběných plastických předmětů, převážně hraček. /Noro Lacko/
Termíny