Slavnostní večer ke 125. výročí narození spisovatele Zdeňka Róna

Volný čas
Program večera: úvodní slovo, záznam proslovu dr. J. Kohouta a J. Kohoutové - Rónové, z Rónových básní, záznam Rónova rozhovoru pro Čs. rozhlas.
Termíny