Ukázky moderní gymnastiky pro rodiče i veřejnost

Volný čas
Pořádá Sokol Bedřichov.
Termíny