MY A PŘÍRODA – 15. ročník

Volný čas
Pěveckou soutěž dětí a mládeže tematicky zaměřenou na přírodu, myslivost pořádá MěKS, Okresním myslivecký spolek ČMMJ Klatovy a ZO Českého svazu včelařů Klatovy.
Termíny