Pozůstatky hornické činnosti v Krušných horách jako zajímavé biotopy rostlin a živočichů

Volný čas
Botanik Mgr. Vladimír Melichar přiblíží, proč těžba nerostných surovin zásadním způsobem obohatila přírodu Krušných hor.Vlhké a stinné propadliny osídlila vegetace subalpínského pásma, kopečky rýžovišť zase připomínají ostrůvky lišejníkové tundry. Často toxické a radioaktivní haldy s vysokým obsahem kovů hostí specifické ferofilní druhy organismů. Podzemní krajina kutaných štol je unikátním shromaždištěm netopýrů. Rozvaliny důlních staveb jsou mnohdy posledním klidným útočištěm vzácných druhů obojživelníků a plazů.Dosud nedopsaný příběh započatý dobýváním nerostů pokračuje pozvolným mizením přírodovědecky unikátních lokalit.
Termíny