Hraná prohlídka města Chebu

Volný čas
Prostřednictvím hrané prohlídky města Chebu "Chebské obrazy" se žáci seznámí s bohatou historií města a se zajímavými osobnostmi, které svého času působily v Chebu a okolí. Průvodcem jim bude chebský magistrátní rada J. S. Grüner s manželkou, který je provede nejen historickým centrem, ale také chebským muzeem a hradem.
Termíny