Zdeněk Brožek

Výstava
Zdeněk Brožek výtvarník, malíř, betlemář. Po absolvování Textilní školy v Ústí nad Orlicí byl krátkou dobu na stáži v ateliéru prof. Antonína Kybala. Poté jako návrhář působil v řadě textilních ateliérů různých firem. Nejdéle v Textilní tvorbě Praha, kde byl deset let vedoucím pobočného ateliéru v Letovicích. Svou tvorbu v této době věnoval návrhům látek, kravat, šátků apod. Následujících dvacet let, do roku 1979, pracoval v propagačním oddělení Kovostavu (později Elitexu) v Ústí nad Orlicí. Zdeněk Brožek převážnou část své tvorby věnoval grafice, linorytům a kresbě tuší. Náměty nacházel ve svém rodném městě a v podhůří Orlických hor. Jeho nezaměnitelný grafický rukopis je vidět i na jeho tvorbě betlémů. Jeho metoda sgrafit našla výrazného uplatnění v souboru jedenácti zastavení obnovené Křížové cesty na Andrlově Chlumu. Tuto práci věnoval v roce 1994 městu Ústí nad Orlicí. Jeho výtvarné dílo zobrazující nejrůznější místa našeho města zdobí např. i obálky Ústeckého kulturního zpravodaje v letech 1966 – 1968 a 1971 – 1973.
Termíny