Uvězněni

Film, Krátký film
Liška a králík žijí ve věčném konfliktu. Jednoho dne se však musí spojit proti silnějšímu protivníkovi, který je hrozbou pro oba. Jak situace graduje, nadchází čas odplaty pro chabého ptáka, který byl všemi vysmíván a bit.
Termíny