Plechovka

Film, Kreslený film
Humorný muzikál v sobě nese poselství, že v životě je vždycky místo na malé zázraky a bezprostřední radosti. Radost může způsobit i tak jednoduchá věc, jako prázdná plechovka kondenzovaného mléka, kterou sovětští kosmonauti zapomněli na oběžné dráze a která ji náhodou opustila, aby spadla na Zem.
Termíny