Pradědeček

Divadlo
Divadelní představení, které se skládá z vystoupení hudebního, tanečního a literárně dramatického oddělení ZUŠ. Na představení se podílí více než 80 žáků.
Termíny