Loupežníci

Divadlo
Příběh sporu dvou bratrů o čest, moc a lásku otcovskou i krásné dívky se stal jedním z klasických děl německé romantické literatury. Karl Moor, který je lstí bratra Franze vyhnán z domu, kolem sebe shromáždí skupinu „spravedlivých“ loupežníků, jejichž vyšším posláním je trestat zlo a domoci se spravedlnosti. Jak ale můžeme chtít zlepšit svět, když se sami dobrovolně řadíme mezi zločince? Slavná hra s hlubokým myšlenkovým přesahem bude pro Divadlo Reduta zásadně upravena a zmodernizována za přispění původní punkové hudby.
Termíny