Jak se dívat na balet...

Volný čas
Z historie baletu je patrné, že kolébkou baletu je Francie. V průběhu století se tanec vyvíjel a byl zdokonalován. Dalo by se říci, že na základech francouzské a italské baletní školy vzniká postupně ruská baletní škola, která metodické postupy dovedla k dokonalosti. Program je připraven tak, aby ukázal každodenní práci tanečníka a zároveň přiblížil nejznámější baletní inscenace jako např. Gisele, Sylphida, Spící krasavice, Popelka, Louskáček v podání žáků baletní školy v průřezu vývoje klasického tance od romantického baletu až po současnost.
Termíny