Rezonance Tara

Výstava
Výstava Václava Kořínka Rezonance Tara navazuje plynule na jeho předešlé výstavy: Akustické opojení, Flash angel a vychází již tradičně ze spojení výtvarné a akustické práce. Ve svém výtvarném projevu se umělec zabývá člověkem a jeho vztahu k okolí. Jedná se figurální malbu s náznakem inklinace k impresi a kubismu. Díla byla namalována v tomto roce v rámci uměleckého výměnného pobytu v německém Swandorfu. Akustická část je zastoupena futuristickými hudebními nástroji a interaktivními čidly, jež podtrhují Kořínkovu hravost a smysl pro humor.
Termíny