Jesenické pověsti po 100 letech stále živé

Výstava
Výstava oživuje zapomenuté pověsti jesenického kraje a připomíná ty, kteří je tehdy pro další generace zaznamenali (W. Rott, M. Vejvoda, K. Fibiger, M. Franěk). Texty pověstí jsou doplněny fotografickou podobou a mapou s udáním místa, ke kterému se vztahují. Výstava je obohacena tajemnými anděly výtvarnice Andrey Králové.
Termíny