Prostor pro duši

Volný čas
XIII. přehlídka tvořivosti a schopností dětí s postižením. Účast veřejnosti vítána.
Termíny