Doba kamenná

Divadlo
Komedie z doby kamenné je důkazem, že lidi se za dlouhou dobu, která nás dělí od doby lovců mamutů, vůbec nezměnili. V tlupě se setkáváme s neschopným náčelníkem, zbytečným písařem, bojácným lovcem, kariéristickou písařovou, mužů chtivou lovcovou, naivní náčelnickou dcerou, zkrátka s lidmi, které potkáváme každý den a budeme se s nimi zřejmě potkávat navěky. Stejně jako s touhou po bezpracném a pohodlném životě.
Termíny