Antický Řím

Výstava
Výstava archeologických nálezů, kopií antických plastik a dalších artefaktů z období Římské říše.
Termíny