Absolventský koncert ZUŠ Praha 7, obor bicí nástroje

Hudba
Vystupují absolventi Zdislava Tonová, Filip Vacínek, Matěj Kovář, Daniel Šourek a Dominik Bucher.
Termíny