Muzejní noc

Výstava
Muzejní noc, která se pořádá v rámci festivalu muzejních nocí, je součástí Roku Bohumila Hrabala ve Vlastivědném muzeu Nymburk. ávštěvníci se seznámí s vlivem, který měl Bohumil Hrabal na sestup fotbalového klubu Polaban Nymburk z první ligy v sezóně 1945/46. Podle Hrabalova přítele Karla Maryska byl mladý spisovatel hlavní příčinou tohoto sportovního neúspěchu. častníci muzejní noci se dále seznámí s připravovanou knihou Bohumil Hrabal známý a neznámý, stanou se řešiteli vědomostního kvízu, týkajícího se spisovatelova života a díla. Budou moci využít malé kolážové dílny nebo shlédnout méně známé dokumenty, věnované Bohumilu Hrabalovi.
Termíny