Dětský den

Výroba pravěkých kamenných nástrojů, mletí zrní, pletení košů, tkaní, hledání střepů a další atrakce. Medvíďata Hugo a Bára (10.30-11.30).
Termíny