Slavné árie a dueta z oprt a operet

Hudba
Vystoupí sólisté Národního divadla a orchestr Státní opery Praha.
Termíny