UŽ JEN PÁR DNÍ JE V AFI PALÁCI K VIDĚNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ S NÁZVEM „JSEM PĚSTOUN“

Výstava

Posledních pár dní mají návštěvníci AFI Paláce možnost shlédnout výstavu fotografií podporující pěstounskou péči. Velkoformátové portrétní fotografie pěstounů přibližují prostřednictvím konkrétních příběhů život pěstounských rodin. Výstava končí tuto neděli 1. června 2014.

 

Pěstounské péči se  věnují ženy i muži různých profesí, věku i vzdělání s jediným cílem - zajistit opuštěným dětem život v úplné rodině. Výstava fotografií v AFI Paláci probíhá v rámci kampaně Hledáme rodiče.

 

Pěstounství je forma náhradní rodinné péče o děti, jejichž rodiče se o ně z jakýchkoliv důvodů nemohou, nechtějí nebo neumějí postarat. Pěstouni mohou rozhodovat o běžných věcech dítěte, poskytují dítěti domov a rodinné zázemí a za svou péči jsou státem finančně odměňování. Výše příspěvků většinou pokrývá náklady spojené s výchovou dítěte. Pokud je v to v zájmu dítěte, pěstouni pomáhají udržovat kontakt mezi dítětem a jeho biologickou rodinou. 

Kontakty

www.afi-palac.cz

Termíny