Příměstské tábory s tématem archeologie se vracejí do Liboce

Volný čas, Pro děti

Po několikaleté pauze, způsobené technickými a organizačními problémy s budováním zdejšího parku, obnovuje letos společnost ARCHAIA oblíbené týdenní prázdninové programy pro školní mládež. V Archeologickém parku Liboc proběhnou v létě dva turnusy příměstského tábora, určené zvídavým dětem se zájmem o archeologii a život v minulosti.

Jeden ze dvou srpnových týdnů (18. – 22. nebo 25. – 29. 8.) mohou jako archeologové strávit děti od 7 do 12 let se zájmem o archeologii a historii. Program probíhá vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30 hodin v Archeologickém parku Liboc. „Týden v minulosti“ je zaměřen na zážitkovou prezentaci archeologie, v níž se děti stávají aktivními účastníky vědeckého bádání i zábavných experimentů (archeologické výkopy a dokumentace, rekonstrukce keramiky, oděvu i obydlí, zkoušení středověké zbroje a řada dalších zajímavých témat).

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.archaia.cz

Termíny