Knihy z pera hrabat Buquoy

Volný čas, Pro děti

Výstava z tvorby originálního myslitele první poloviny 19. století Jiřího Františka Augusta Buquoye a sociálního reformátora Jana Nepomuka Buquoye z novohradské zámecké knihovny vznikla ve spolupráci Národního památkového ústavu a Knihovny Národního muzea.


http://www.hrad-novehrady.eu/

Dr. Jiří František August hrabě Buquoy – Georg Graf von  Buquoy

(7. 9. 1781 Brusel – 19. 4. 1851 Praha)

Vysoce vzdělaný Jiří Buquoy hledal celý život hledal harmonii světa, jako kdysi Kepler a Komenský. Samostatně studoval mnohé vědy, uvažoval o záhadách přírody, psal kontemplativní básně „pro vzdělané čtenáře a čtenářky“. Zatímco jeho odborné práce nalézaly a dosud alespoň částečně nalézají zasloužený ohlas, jeho literární pokusy neměly mnoho obdivovatelů.

Svůj život prožil mezi dvěma významnými revolučními změnami – Velkou francouzskou revolucí a revolučním rokem 1848. Potomek jednoho z bělohorských vítězů a původně francouzské rodiny se velice zasloužil o budování Národního muzea v Praze.

Ironií dějin také je, že on, původně odpůrce revolučních zvratů, se na konci života činně zúčastnil revolučních událostí 1848 a na svůj politický postoj doplatil vězením a ztrátou zdraví. Osobnost Jiřího Buquoye podnítila vytvoření romantické legendy, která ovlivnila tehdejší českou literaturu - Karel Sabina, Jakub Arbes a Gustav Pfleger-Moravský.

Jan Nepomuk hrabě Buguoy – Johan Graf von  Buquoy

(26. 6. 1741 Praha – 18. 4. 1803 Nové Hrady)

 

Termíny