Peripetie zámecké sýpky v Raduni. Obnova a proměna využití objektu z pohledu památkáře, uživatele, architekta, investora a dodavatele stavby

Volný čas

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě zve společně se Správou státního zámku Raduň všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti na workshop a komentovanou prohlídku objektu sýpky po celkové památkové obnově.


Termín a místo konání: čtvrtek 5. června 2014 od 10 hodin, zámecká sýpka v areálu státního zámku Raduň.

Slovem účastníky provede kastelánka zámku Raduň PhDr. Eva Kolářová a památkářky Mgr. Michaela Pflegrová a Mgr. Andrea Kožuszníková; poznatky ze stavebně-historického průzkumu přiblíží PhDr. Dana Kouřilová. O úskalích architektonického řešení převodu barokní sýpky do funkce návštěvnického centra bude hovořit projektant Ing. arch. Jaromír Hanuška a za generálního dodavatele stavby nastíní problematiku stavební, technické a uměleckořemeslné realizace Ing. Jaromír Pekárek.

Velká zámecká sýpka je nejstarším dochovaným objektem raduňského zámeckého areálu. Během restaurátorských prací na malířské výzdobě fasád byly odkryty dosud zcela neznámé autentické datace výstavby a mladší renovace sýpky, a to s vročením 1752 a 1828. Sýpka byla postavena z lomového omítaného kamene a završena polovalbovou střechou s hambalkovým krovem a deštěnými štíty, krytou šindelem, později několikrát překrývaným lepenkou natíranou dehtem. Po válce se na střeše ocitl eternit a poté plech. Při nynější opravě sýpky se na střechu opět vrátil štípaný šindel. Vlastní stavební konstrukce včetně krovu byly provedeny v jedlovém dřevě; pochůzí záklopové stropy čtyř vnitřních etáží pak z dubových fošen.

Velká zámecká sýpka sloužila k uchování životně důležitého obilí, a to nejen jako potraviny, ale také osiva. Uskladňovány zde však byly i další suché plodiny. Svému účelu objekt sloužil až do roku 1985, kdy jej Zemědělské družstvo v Opavě-Kylešovicích předalo do rukou dnešního NPÚ, správy zámku Raduň.

Po ukončení obnovy začal objekt sýpky sloužit jako nové návštěvnické informační centrum zámeckého areálu státního zámku Raduň.

Pro zájemce bude připravena komentovaná prohlídka zámeckého areálu a seznámení se s památkovou obnovou zámecké oranžerie, zámeckých střech a historického obytného podkroví, postupně zpřístupněného veřejnosti v sezonách 2013 a 2014.

Kontakty a informace:
  • PhDr. Eva Kolářová, kastelánka státní zámek Raduň, 553 796 119, 724 664 005, kolarova.eva@npu.cz
  • Ing. Lubomír Hlavačka, pracovník vztahů k veřejnosti NPÚ ÚOP Ostrava, 595 133 937, 775 443 249 hlavacka.lubomir@npu.cz
  • Mgr. Dagmar Šnajdarová, pracovnice vztahů k veřejnosti NPÚ ÚPS Kroměříž, 573 301 435, 725 308 460, snajdarova.dagmar@npu.cz
Termíny