Je správné doživotně ukončit příbuzenské vztahy?

Volný čas
Tazatelé nabídnou konkrétní důvod, pro který jsou přesvědčeni, že nelze ve vztahu pokračovat. Nahlédneme dané situace z mnoha úhlů pohledu, které mohou nabídnout konstruktivní řešení. Setkání s PhDr. Patricie Anzari, CSc., přední představitelkou transpersonální psychologie v ČR.
Termíny