Mladoboleslavské válečné album

Výstava
Unikátní fotografie a další dokumenty o působení mladoboleslavských vojenských oddílů na frontách 1. světové války a o životě v zázemí. Podkladem výstavy se stala tři dochovaná alba, která v průběhu let 1914-1918 vytvořil majitel jedné z mladoboleslavských drogerií, pan Milán Ponec. Všechna objemná alba postupně naplnil nejen letáky a plakáty z dobročinných akcí, novinovými výstřižky i drobnými veršovánkami a kolážemi z nespotřebovaných potravinových lístků, ale především množstvím fotografií, které velice výmluvně ukazují různé aspekty života v Mladé Boleslavi ve válečném období. Bohatý fotografický materiál je pro větší plasticitu nabízeného obrazu doplněn ještě úryvky z dobových tiskovin a také výňatky z dochovaných rukopisů, především dopisů odesílaných z Mladé Boleslavi, a také úryvky z později zapsaných pamětí na válečné roky, které vycházely v časopise Boleslavan. Druhá část výstavy přibližuje osudy vojáků 36. pěšího pluku, který měl v Mladé Boleslavi okresní doplňovací velitelství a 10. zeměbraneckého pluku, který zde byl domovskou posádkou. Výstavu připravili Mgr. Sylva Městecká a Mgr. Roman Wojciechowski a pro část věnovanou zdejším vojenským jednotkám zapůjčili materiály členové tradičních historických jednotek K. k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 10 a K. k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 8.
Termíny